Sprężarki śrubowe olejowe

 • 5 do 22 kW z osuszaczem<br/> i falownikiem

  5 do 22 kW z osuszaczem
  i falownikiem

 • 5 do 22 kW z falownikiem

  5 do 22 kW z falownikiem

 • 3 do 22 kW z osuszaczem

  3 do 22 kW z osuszaczem

 • 3 do 22 kW wykonanie standardowe

  3 do 22 kW wykonanie standardowe

Sprężarki śrubowe AIRPOL są nieodzownym stymulatorem maszyn przeznaczonych do pracy ciągłej.  Stanowią podstawowe wyposażenie oraz kompleksowe rozwiązanie w postaci źródła sprężonego powietrza  w oparciu o najnowocześniejszą technologię. Tworzą gotową do pracy, w pełni automatyczną jednostkę, przeznaczoną do pracy ciągłej w ciężkich warunkach eksploatacyjnych. Zasilają także w sprężone powietrza zakłady przemysłowe różnych branż, od maszynowej, elektronicznej, drzewnej, meblowej, poprzez spożywczą aż do farmaceutycznej.

Wszystkie sprężarki Airpol wykonane są zgodnie z normami i wymogami ujętymi w dyrektywach dotyczących maszyn, urządzeń ciśnieniowych, elektrycznych oraz kompatybilności elektromagnetycznej. Sprężarki śrubowe to nowoczesne, trwałe, energooszczędne i ciche źródła sprężonego powietrza. Dowodem co do ich niezawodności są trzy lata gwarancji na podzespoły. Maszyny te wyróżniają się łatwością obsługi i instalacji. Urządzenia wykonywane są w obudowie dźwiękoszczelnej na zbiorniku lub bez z napędem pasowym oraz w sposób bezpośredni.

Sprężone powietrze wychodzące ze sprężarki śrubowej, tłoczone do instalacji jest już w znacznym stopniu oczyszczone. Zawartość oleju spada do około 5ppm dzięki zastosowaniu wydajnego i skutecznego układu usuwania oleju.

Znaczna część wilgoci wytrąca się w chłodnicy końcowej, która jest stałym wyposażeniem sprężarki śrubowej. Maszyny te charakteryzuje pełna automatyka pracy, w tym: sposób rozruchu gwiazda/trójkąt, pełne zabezpieczenie przed przeciążeniem i zbyt wysoką temperaturą pracy oraz sygnalizacją nadmiernego zanieczyszczenia filtrów powietrza i oleju.

Dla ułatwienia kontroli nad procesem produkcji sprężonego powietrza sprężarki śrubowe standardowo wyposażone są w sterowniki mikroprocesorowe. Zadaniem sterownika jest ciągłe nadzorowanie pracy maszyny umożliwiające dostęp do wszystkich parametrów roboczych sprężarki i dokonywanie zmian w dozwolonym, dopuszczalnym zakresie.

Każda maszyna ma znormalizowane przyłącze sprężonego powietrza, co gwarantuje łatwość podłączenia sprężarki do sieci. Chłodzenie powietrzem, pozwala na wykorzystanie w warunkach zimowych ciepłego powietrza do ogrzewania hali.

Konstrukcja sprężarek, stosowane sposoby zabezpieczeń i regulacji zapewniają całkowite bezpieczeństwo pracy ludzi oraz maszyny. System informowania o potrzebie wykonania czynności obsługowych jest przejrzysty i prosty dla obsługi.

Szczegółowa kontrola jakości przeprowadzana jest na każdym etapie produkcji. Wysoka jakość wyrobów potwierdzona została certyfikatem jakości ISO 9001, który przyznano firmie Airpol w 1998 roku.

Sprężarki Airpol KT wyposażone są w zintegrowany układ uzdatniania sprężonego powietrza.

Zintegrowany układ uzdatniania sprężonego powietrza (3 w jednym)

Układ uzdatniania sprężonego powietrza, czyli osuszacz chłodniczy oraz dwa filtry powietrza umieszczone są w jednej obudowie wraz z całym zespołem sprężarkowym lecz  w osobno wydzielonej komorze dla zapewnienia lepszej wentylacji, bezpieczeństwa pracy osuszacza i ochrony urządzeń uzdatniania sprężonego powietrza przed strumieniem ciepła pochodzącym z chłodzenia sprężarki. Uzyskana technologia zapewne eliminuje konieczność wygospodarowania dodatkowej przestrzeni roboczej i poniesienia kosztów instalacji układu uzdatniania sprężonego powietrza.

Osuszacz chłodniczy – usuwa wilgoć ze sprężonego powietrza do wymaganego punktu rosy +30oC. Wilgotność względna powietrza, która przed osuszaczem wynosi 100% ulega obniżeniu do zaledwie 21%.

Filtr wstępny – wysoka porowatość włókniny, z której wykonany jest wkład, zapewnia dużą zdolność magazynowania pyłu, co gwarantuje usunięcie 99% cząstek stałych i ciekłych większych niż 3 μm.

Filtr dokładny – wkład wykonany z wielowarstwowej gęstej mikrowłókniny, przy wykorzystaniu zjawiska dyfuzji na pojedynczym włóknie oraz zjawiska koalescencji usuwa 99% cząstek stałych większych niż 1 μm oraz zapewnia uzyskanie resztkowej zawartości oleju za filtrem, nie większej niż 0,1 mg/m3.

Zarówno filtry sprężonego powietrza jak i osuszacz chłodniczy wyposażone są w automatyczne zawory odwadniające.

Powrót